Komt u in aanmerking voor de Vlaamse renovatielening? Als u eigenaar bent van een woning in Vlaanderen en deze wilt renoveren, kunt u u een aanvraag indienen voor een krediet aanvragen vanaf 01 september 2022.

Komt u in aanmerking voor de Vlaamse renovatielening?

Bent u eigenaar van een woning in Vlaanderen en wilt u deze renoveren, dan kunt u vanaf 1 september 2022 een goedkope lening aanvragen. Deze goedkope lening wordt verstrekt door de Vlaamse overheid in het kader van het project MijnVer-bouwLening. De Vlaamse ministers Zuhal Demir (Energie) en Matthias Diependaele (Wonen) willen mensen met lage en middeninkomens helpen om hun woning energiezuiniger te maken, zodat ze zich beter kunnen beschermen tegen de stijgende energieprijzen.

U koopt en renoveert tegelijkertijd. Komt u in aanmerking?

Nee, de Mijn VerbouwLening is alleen bedoeld voor mensen die al eigenaar zijn van hun woning en deze energiezuiniger willen maken. Het is niet bedoeld voor nieuwe huiseigenaren. 

Sinds vorig jaar kunnen zij echter een renteloze renovatielening aanvragen bij de Vlaamse overheid als zij hun woning binnen vijf jaar energiezuiniger maken.

Om in aanmerking te komen voor de MijnVerbouwle-ning moet de woning in Vlaanderen gelegen zijn en minstens 15 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvraag, tenzij de aanvraag betrekking heeft op de financiering van een zonneboiler, (hybride) warmtepomp of zonnepanelen. In dat geval volstaat het dat de woning vóór 1 januari 2014 op het elektriciteitsnet is aangesloten of dat de milieuvergunning ten minste vijf jaar eerder is verleend.

Niet alle huishoudens in Vlaanderen komen in aanmerking voor deze lening.

Het gaat alleen om lage en middeninkomens. Voor een alleenstaande mag het bruto jaarinkomen niet hoger zijn dan 46.170 euro. Voor een echtpaar zonder personen ten laste (d.w.z. kinderen) of een alleenstaande met één persoon ten laste is het plafond vastgesteld op 65.960 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.700 euro per kind. In de praktijk houden de autoriteiten rekening met het inkomen dat op uw laatste belastingaangifte staat vermeld. Als u de facto samenwoont of als slechts één van de echtgenoten eigenaar is van de woning, wordt geen rekening gehouden met de inkomsten van de echtgenoot die geen eigenaar is.

Ja, maar alleen als u uw woning huurt via een sociaal makelaarskantoor. In dat geval wordt geen inkomensgrens in aanmerking genomen. Maar de huur mag niet te hoog zijn en u moet gedurende negen jaar een huurverlaging toestaan. De voordelen worden dus gedeeld tussen de verhuurder, die de kwaliteit van zijn woning verbetert, en de huurder, die zijn energiefactuur ziet dalen", legt Matthias Diependaele uit. In de praktijk mag de huur niet hoger zijn dan 9oo euro (1000 euro in stadscentra). De toegekende korting hangt af van het geleende bedrag. En wat als u eigenaar bent van een appartement in een flatgebouw?

 

Veel flatgebouwen worden grondig gerenoveerd

om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen. Maar als u een huiseigenaar bent

Als eigenaar van een flat kunt u niet in uw eentje beslissen om uw kozijnen of dak te vervangen.

Dit besluit moet worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Deze kan een beroep doen op

MijnVerbouwLening en leen tot 60.000 euro tegen een gunstig tarief voor de

25.000 per flat. De lening is

terugbetaald door de algemene vergadering van mede-eigenaars via de voorzieningen die door alle eigenaars worden betaald.

of via beschikbaar kapitaal. Bovendien zullen eigenaars van woningen vanaf eind 2022 voor de regeling kunnen kiezen.

Zij kunnen ook contact opnemen met de Vlaamse overheid om hen te helpen bij het opstellen van een grondig renovatieplan voor hun gebouw. 

Hoe zit het met erfenis of schenking van eigendom?

 

Als u een woning erft of cadeau krijgt en van plan bent deze binnen vijf jaar te renoveren, moet u weten dat u tot de categorie lage of middeninkomens behoort. U kunt een aanvraag indienen, ook al bent u niet van plan om tot eind 2024 in de woning te wonen.

Hoeveel bedraagt de lening en tegen welk tarief? 

 

U kunt tot 60.000 euro lenen, met een

minimaal 1.250 euro. U moet de lening in maximaal 25 jaar terugbetalen. Het Energiehuis (waar u uw aanvraag moet indienen) bekijkt aan de hand van uw financiële situatie en aflossingscapaciteit wat in uw geval acceptabel is. 

U moet het kredietbedrag uiterlijk 36 maanden na ondertekening van de kredietovereenkomst aanvragen. Als u deze termijn overschrijdt, kunt u geen betaling van de overige termijnen meer aanvragen.

Het MijnVerbouwLening-programma werkt op basis van de wettelijke rente. Deze wordt jaarlijks in januari bekend gemaakt en is gebaseerd op de eenjarige Euribor. De lening is gratis zolang de wettelijke rente lager is dan 3%. De aanvrager profiteert bovendien van een korting van drie procentpunten op de marktrente. Voor dit jaar bedraagt de wettelijke rente 1,5%.

Energichuis rekent geen administratiekosten.

Welk werk wordt in aanmerking genomen?

 

U kunt lenen voor werkzaamheden die onder de regeling Mijn VerbouwPremie vallen. Dit is de nieuwe, uniforme subsidie die de oude renovatiesubsidie en de meeste subsidies van netbeheerder Fluvius voor investeringen om de energiefactuur te verlagen, vervangt.

energie-efficiëntie. Concreet betekent dit renovatie van het dak, buitenmuren, buitenschrijnwerk, renovatie van vloeren en funderingen, renovatie van het interieur, elektrische en sanitaire installaties, een (hybride) warmtepomp, een thermodynamische boiler, een zonneboiler, een condensatieketel op gas (alleen voor mensen met een laag inkomen) en fotovoltaïsche panelen. U kunt geen lening krijgen voor sloop- of verbouwingswerkzaamheden.

Alleen facturen die na de indiening van het kredietdossier zijn opgesteld, worden in aanmerking genomen. Maatregelen

er is een overgangsregeling getroffen: voor dossiers die uiterlijk op 1 november 2022 zijn ingediend, mogen facturen van 1 juli 2022 worden ingediend.

Heb je een aannemer nodig?

 

Om in aanmerking te komen moet u echter het grootste deel van de werkzaamheden door een erkende aannemer laten uitvoeren. U kunt alleen zelf renovatiewerkzaamheden aan het interieur uitvoeren,

elektrische en loodgieterswerkzaamheden. Er zijn geen eisen gesteld met betrekking tot niveau E of energieprestaties, maar de werkzaamheden moeten in aanmerking komen in het kader van de

MijnVerbouwPremie.

Hoe dient u uw aanvraag in?

 

De aanvraag moet worden ingediend bij een van de 18 Energiehuizen. Op de website mijnenergiehuis.be vindt u het Energiehuis in uw buurt. U kunt uw leningaanvraag indienen tot eind 2026. Als de renovatiewerkzaamheden die u wilt uitvoeren in aanmerking komen voor een premie, vraagt het Energiehuis voor u de MijnVerbouwPremie aan en gebruikt deze om uw lening vervroegd af te lossen.

BRON L'écho 10 09 2022

 

 

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren